Dracula rezekiana Luer & Hawley, Phytologia 44: 165, 1979.

Indeling: Subsectie Dracula serie Parviflorae.

Naam, vindplaats en hoogte

Vernoemd naar Mevr. M. Friedrich de Rezek uit Quito, Ecuador, een enthousiast kenner van de lokale flora. D. rezekiana komt wijd verspreid voor in het gehele oostelijke deel van Ecuador. De soort groeit groeit epifytisch in relatief laag gelegen bos op een hoogte van ± 850-1700 mtr. Deze soort was bij Mevr. de Rezek en J. Brenner al een paar jaren bekend vóór de formele beschrijving.


Dracula rezekiana Dracula rezekiana geen foto


Observatie

Dracula rezekiana wordt gekarakteriseerd door de kleine groeiwijze en de kleine, klokvormige, aan de binnenkant dicht behaarde bloem. Het meest kenmerkende onderdeel is de kleine, omgekeerd eivormige lip, die of niet, of erg onduidelijk in een voorste en een achterste deel verdeeld is. Het ondiep holronde voorste deel van de lip wordt doorkruist door een aantal vertakte aders, het achterste deel van de lip heeft een brede centrale spleet.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten