Dracula sodiroi (Schltr.) Luer, Selbyana 2:197,1978.

Indeling: Dracula subgenus Sodiroa.

Naam, vindplaats en hoogte

Dracula sodiroi is afkomstig uit noordwestelijk Ecuador. Deze soort groeit zowel epifytisch als terrestrisch op een hoogte van 1800 – 2400 mtr. In 1900 ontdekte padre Sodiro uit Quito deze ongewone soort in het nevelwoud van de westelijke hellingen van Pichincha waar de soort ook nu nog lokaal overvloedig voorkomt. Grote "clumps" met honderden bloemen zijn terrestrisch groeiend waargenomen langs bermen van wegdoorsnijdingen.


Dracula sodiroi Dracula sodiroi geen foto


Observatie

D.sodiroi is een ongewone soort, die geen nauwe verwanten heeft. Het is één van de twee Dracula soorten met een rechtopstaande bloemstengel die met meer dan één bloem tegelijkertijd bloeit. De andere is de niet verwante soort D.niessianiae. De helder oranje tot paarsrode bloemen zijn klokvormig en hangen met de staarten benedenwaarts gericht. De petalen zijn dun, met een rudimentair overblijfsel van de twee kleppen bij het uiteindg zichtbaar als een rij tandjes bij de binnenrand. De lip is smal langwerpig zonder duidelijke indeling in een voorste en een achterste deel. Het voorste deel van de lip is ondiep holrond met een paar onregelmatig getande richels. Het achterste deel van de lip draagt een paar rechtopstaande lamellen.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten