Dracula ubangina Luer & Andreetta, Phytologia 47:62, 1980.

IndelingLuer & Andreetta, Phytologia 47:62, 1980.

Naam, vindplaats en hoogte

Vernoemd vanwege de veronderstelde gelijkenis van de grote, ronde lip met de lip van een Ubangi indiaan. Dracula ubangina is afkomstig uit noordwestelijk Ecuador. Deze soort groeit epifytisch in het nevelwoud in de omgeving van Mindo op een hoogte van ± 1800 mtr. A. Andreetta ontdekte de soort in 1975, op de westelijke hellingen van Pichincha. De vindplaats van D.ubangina valt samen met die van D.vampira, waaraan de soort heel nauw verwant is. Dracula ubangina is aangezien voor een kleine vorm van D.vampira. Echter, recent verzameld materiaal uit nabij gelegen gebied maakt duidelijk dat D.ubangina iets meer is dan een kleine vorm van D.vampira. De soort is relatief zeldzaam, en nog maar een paar keer gevonden.


Dracula ubangina Dracula ubangina geen foto


Observatie

Dracula ubangina heeft zwarte sepalen. Een vaalgroene, apart gestreepte band loopt over de basis van de achterste sepaal boven de stempelzuil en de petalen. Soms zijn er een aantal kleine, onduidelijke vlekjes met weinig pigment op de binnenste lagere delen van de zijdelingse sepalen aanwezig precies waar deze een korte, spaarzame beharing hebben. Met uitzondering van het verschil in formaat zijn de petalen en de lip van beide soorten gelijk. Er is al met al buiten de verschillen in formaat en kleur weinig wat de twee soorten van elkaar onderscheidt. Alhoewel de bloemen van D.vampira variëren in formaat en intensiteit van pigmentatie is er toch een opmerkelijke kloof tussen de gemiddelde D.vampira en D.ubangina. Om hier meer duidelijktreid over te krijgen is DNA onderzoek noodzakelijk.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten