Dracula vampira (Luer) Luer, Selbyana 2: 198, 1978.

Indeling: Subsectie Dracula serie Dracula.

Naam, vindplaats en hoogte

Vernoemd vanwege de gelijkenis van de bloemen met een vleermuis; van het oude middeleeuwse vampier, dat vleermuis betekende. Dracula vampira is afkomstig uit noordwestelijk Ecuador, het verspreidingsgebied is beperkt tot de nevelwouden van Pichincha. De soort groeit epiphytisch op een hoogte van ± 1800-2200 mtr. en komt lokaal overvloedig voor. Deze schitterende soort die vroeger "de zwarte chimaera" genoemd werd is ongeveer een eeuw geleden ontdekt door Ing. F.C. Lehmann, Duits consul te Popoyan, Colombia in hetzelfde gebied waar de soort ook nu nog voorkomt.


Dracula vampira Dracula vampira Dracula vampira


Observatie

Dracula vampira heeft weliswaar een beperkt verspreidingsgebied, maar komt op de vindplaats overvloedig voor. Grote massa's planten breiden zich uit in de vochtige, bladachtige humus op de lager gelegen delen van grote, met epifyten begroeide bomen. De schitterende bloemen steken op aanzienlijke afstand van de plant door de losse humus heen, aan tot 40 cm lange bloemstengels, de plant valt daardoor niet zo op. De kleur van de sepalen is variabel. Soms zijn de paarszwarte aders zo dun dat de bloem groen lijkt. De pigmentatie kan ook zo extreem maar zijn dat de gladde, haarloze sepalen bijna zwart van kleur zijn, met uitzondering van de kroonachtige basis boven de stempelzuil en de petalen. Een zeer nauw verwant kleiner bloemige soort met eveneens nagenoeg zwarte sepalen is beschreven als Dracula ubangina afkomstig uit hetzelfde gebied.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten