Dracula xenos Luer & Escobar, Amer. Orchid Soc. Bull. 58:1011,1989.

Indeling: Dracula subgenus Xenosia.

Naam, vindplaats en hoogte

Van het Grieksae xenos, wat "een vreemdeling" betekent, verwijzend naar de ongewone kenmerken van deze soort. Dracula xenos is afkomstig uit zuidelijk Colombia Dept. Valle del Cauca, omgeving van El Queremal. De zeldzame soort groeit epifytisch op een hoogte van ± 2000 mtr. De soort werd in 1986 ontdekt door J.Miranda Jr. Alle verzamelde planten zijn aangekocht door Dr. R. Londoflo uit Medellin.


Dracula xenos Dracula xenos geen foto


Observatie

Een aantal ongewone uiterlijke kenmerken isoleert deze soort van alle andere Dracula soorten. De algehele verschijning is die van een Masdevallia en benaderd M.pictumta het meest. De uitgespreide sepalen met lange staarten zijn ondiep vergroeid en aan de binnenkant overdekt met kleine, roodbruine wratjes. De petalen zijn langwerpig met een spits uiteinde, er zijn geen kleppen of lamellen aanwezig. Aan het oppervlak van de binnenkant bij het uiteinde, bevindt zich een smalle zone van minuscule wratjes. Bij het midden van de onderste rand bevindt zich een laag in de lengterichting geplaatste callus. De lip is omgekeerd eivormig zonder een duidelijke scheiding tussen het voorste en het achterste deel van de lip. Het voorste deel is ondiep holrond en gevuld met vertakte lamellen. Het achterste deel heeft een tussen rechtopstaande, afgeronde zijden geplaatste centrale spleet. Hoewel de lip onmiskenbaar tot het geslacht Dracula behoort suggereren de petalen een invloed van Masdevallia genen in het (verre) verleden. Er zijn niet erg veel planten ontdekt maar deze zijn zeker afkomstig van verschillende ouderplanten, ondersteund door het verschil in formaat en de lichtere of donkerder kleur van de bloem.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten