Dracula carlueri Hernans & P.J.Cribb, Orchid Rev. 105: 301, 1998.

Indeling

Naam, vindplaats en hoogte

Vernoemd naar Dr. Carlyle August Luer, die in 1978 het geslacht Dracula afgescheiden heeft van het geslacht Masdevallia. D. carleuri komt voor in Pontarenas, Costa Rica in het gebied waar ook D. erythrochaete gevonden wordt en lijkt daar veel op waardoor de soort lange tijd over het hoofd gezien is. D. carleuri is ontdekt door Claire en Johan Hermans uit Enfield, Engeland


Dracula carlueri Dracula carlueri Dracula carlueri Dracula carlueri


Observatie

D. carlueri is blijkbaar zeldzaam in een gebied dat al lange tijd door verzamelaars was doorzocht, en was aan de aandacht ontsnapt totdat het werd ontdekt door Johan en Clare Hermans uit Enfield, Engeland. Eerdere verzamelaars hebben het waarschijnlijk aangezien voor een variant van D. erythrochaete. D. carleuri verschilt van D. erythrochaete door de diepe komvormige bloem met ingegroeide randen van de sepalen. De sepalen hebben een dichte, lange beharing. De lip is vergelijkbaar met die van D. erythrochaete, maar het voorste deel van de lip is verhoudingsgewijs kleiner. Van beide is het voorste deel van de lip hol met naar binnen gerolde randen en drie, dunne, kielen in de lengterichting en een paar, kleine, onvolledige, heldere kielen. 


Klik hier om terug te gaan naar de soorten