Dracula circe Luer & Escobar, Orquideologia 15-11, 1981.

IndelingSubsectie Dracula serie Dracula.

Naam, vindplaats en hoogte

Van Dracula circe en Dracula pileus is in de wije natuur geen vindplaats bekend. In juli 1978 bloeide in de open kweekkassen van Dr Oscar Robledo en Martha posada de Robledo uit La Ceja, Colombia deze soort. De planten groeiden spontaan tussen een collectie uit het wild afkomstige exemplaren van D.bella en D.chimaera, die al jaren in cultuur waren. Alleen in deze situatie zijn exemplaren van D.circe en D.pileus gevonden.


Dracula circe Dracula circe geen foto


Observatie

Het vermoeden lijkt gewettigd dat deze planten, evenals vele anderen die sindsdien ontdekt zijn in deze open kweekkassen, spontane kashybriden zijn. D.circe toont kwaliteiten die moeilijk zijn terug te brengen tot één veronderstelde ouder. Het grote, licht gevouwen blad en de sepalen met lange beharing suggereert D.gorgona of D.wallisii als één van de ouders. De kleinere bloem met een "standaard" lip is een indicatie voor meer dan een dozijn mogelijkheden voor een tweede ouder.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten