Dracula navarroorum Luer & Hirtz Thesaurus Dracularum 6:9, 1993, als navarrorum.

IndelingSubsectie Dracula serie Parviflorae.

Naam, vindplaats en hoogte

Vernoemd naar Hr. en Mew. Navarro uit Quito, Ecuador, die samen deze soort ontdekten. Dracula navarroörum is afkomstig van de Andeshellingen ten westen van Quito, Ecuador. Deze soort groeit epifytisch in de bosrestanten in de omgeving van Tandayapa op een hoogte van ± 1800 mtr.


Dracula navarroorum Dracula navarroorum Dracula navarroorum Dracula navarroorum Dracula navarroorum


Observatie

Het gebied waar het echpaar Navarro de ontdekking deed is in de afgelopen 50 jaar grondig onderzocht. In veel opzichten is de soort gelijk aan de Colombiaanse Dracula psittacina. Beide soorten worden gekarakteriseerd door lang smal blad, een verhoudingsgewijze korte, bijna rechtopstaande bloemstengel, en dikke sepaalstaarten. Alhoewel de sepaalstaarten van D.navanoörum met een dikte van 2 mm. aanzienlijk forser zijn. De bloemen van beide soorten zijn witachtig en aan de binnenkant paars of bruin gevlekt, en bedekt met kore, fijne haarachtige puntjes. De petalen van D.navanoörum zijn dikker dan die van D.psittacina met meer papillen bij het uiteinde. De lip van D.navarroörum is aanmerkelijk groter, het voorste deel van de lip bevat meer lamellen en tandjes die boven de niet ingerolde rand uitsteken.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten