Dracula dodsonii (Luer) Luer, Selbyana 2:194, 1978.

IndelingSubgenus Dracula sectie Dodsonia.

Naam, vindplaats en hoogte

Vernoemd naar Dr. Calaway H. Dodson, onderzoeker van de flora van Ecuador, die al vele jaren met deze soort bekend was. Dracula dodsonii is een meestal terrestrisch groeiende soort uit een beperkt gebied van de westelijke hellingen van de Mt. Pinchincha in noordcentraal Ecuador. De soort groeit op een hoogte van ± 1600 - 2000 mtr. D.dodsonii dook voor het eerst op in een collectie verzameld door Erik Asplund. Dr. Dodson raakte bekend met deze soort gedurende zijn onderzoeken van de flora in Ecuador. Twintigjaar geleden werd de plant niet veel gevonden, nu is het een zeldzame vondst geworden. De soort is het meest gevonden als een vroege kolonisator van door wegenbouw omgewoelde wegbermen in het nevelwoud. De plant kan op wat langere termijn de concurentie met sneller en forser goeiende planten niet aan en verdwijnt dan.


Dracula dodsonii Dracula dodsonii


Observatie

Dracula dodsonii wordt gekenmerkt door de rechtopstaande bloemstengels met na elkaar bloeiende, wat lomp aandoende bloemen. De bloemen zijn altijd wat slap en min of meer scheef gezet met een onelegante terugloop van de staarten. De basiskleur van de wijdgeopende sepalen is geelachtig maar dit wordt gemaskeerd door een mat paarsbruin waas wat strepen vormt op de zijdelingse sepalen. De lip is wit met een glad, bolrond, afgerond voorste deel, omlaag gebogen tegen het smallere achterste deel, met een slecht ontwikkelde centrale spleet.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten