Dracula erythrochaete (Rchb.f.) Luer, Selbyana 2: 195, 1978.

Indeling: Subsectie Dracula serie Parviflorae.

Naam, vindplaats en hoogte

Van het Griekse erytrochaete, wat "een lange, rode borstelhaar" betekent verwijzend naar de dunne, rode sepaalstaarten. Dracula erytrochaete is een soort uit Costa Rica en Noord Panama. De soort groeit epifytisch in het nevelwoud of vochtig bos op een hoogte van ±1500-2100 mtr. De eerste exemplaren van deze soort zijn gëimporteerd uit Midden Amerika door F. Sander, St. Albans, Engeland. Er zijn geen vindplaats gegevens bekend van deze import.


Dracula erythrochaete Dracula erythrochaete Dracula erythrochaete


Observatie

Dracula eryrochaete wordt behandeld als een variabele soort met variaties die alléén bezien, voor zelftandige soorten kunnen doorgaan. Sommige van deze variaties zijn inderdaad als soort beschreven Variaties bij de bloemen komen zelfs voor binnen één populatie. De petalen en de lip van al deze variaties zijn echter gelijk en relatief constant van vorm. Na bestudering van vele exemplaren, die alle mogelijke combinaties van formaat vorm en kleur van het blad en de bloemen omvatten, kan geconcludeerd worden dat D.eryhochaete een zeer variabele soort of soortgroep is. De opvallendste en leukste afwijking is beschreven als D.astuta door Reichenbach. Daardoor is D.astuta tevens bekend geraakt als synoniem van D.erynochaete. Echter D.astuta onderscheidt zich van de variaties van D.erytochaete door het grotere formaat van de wijd uitgespreide, vlakkere, langer gestaarte en kleuriger bloemen. De Midden Amerikaanse Dracula soorten, D.astuta D.pusilla en D.ripleyana zijn voldoende constant in de vormverschillen om de afscheiding van D.eryhochaete in stand te houden.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten