hr />

Dracula hawleyi Luer, Selbyana 2: 368, 1978.

Indeling: Subsectie Dracula serie Grandiflorae-parvilabiatae.

Naam, vindplaats en hoogte

Vernoemd naar R.M. Hawley uit Mill Valley, U.S.A., medeontdekker van deze soort. Dracula hawleyi is een zeldzame soort afkomstig uit het uiterste noorden van Ecuador. De soort goeit epifytisch in het nevelwoud op een hoogte van ± 2500 mtr. D.Hawleyi is in 1976 ontdekt door R. Hawley en gezelschap. In 1981 vonden Stig Dalström en gezelschap de soort nog één keer in hetzelfde gebied in de buurt van Maldonado.


Dracula hawleyi Dracula hawleyi geen foto


Observatie

D. hawleyi moet geplaatst worden tussen D.gigas en D.levii, twee verwante soorten. D. hawleyi is vermoedelijk een natuurlijke hybride tussen deze soorten. D. hawleyi wordt gekenmerkt door de bleekgele of witachtige bloemen met een licht oranjebruin waas aan de binnenkant. Er is geen callus (hard uitsteeksel) aan de sepaaluiteinden, hetgeen karakteristiek is voor de sneeuwwitte D. levii bloem. De bloemen van D. hawleyi lijken het meest op die van D. gigas. De kin van de synsepaal beneden de stempelzuilvoet is minder opvallend. De lip van D. hawleyi is aanzienlijk kleiner met een onduidelijke overgang tussen het voorste en het achterste deel. Het kleine voorste deel van de lip bevat alleen een paar incomplete lamellen. Het grote, bijna ronde voorste deel van de lip van D. gigas is gevuld met radiale lamellen.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten