Dracula houtteana (Rchb.f,) Luer, Selbyana 2:195,1978.

IndelingSubsectie Dracula serie Parviflorae.

Naam, vindplaats en hoogte

Vernoemd naar M. van Houtte uit Gent, België, een vriend van zijn jonge landgenoot Patin, van wie hij levende planten van deze soort had gekregen. Dracula houtteana is aftomstig uit de Centrale en Westelijke Cordillera van Colombia Deze soort groeit epifytisch op een hoogte van ± 1800-2500 mtr.


Dracula houtteana Dracula houtteana geen foto


Observatie

D. houtteana wordt in de originele beschrijving benaderd als een variabel soorten complex dat verscheidene vormen omvat die zich oppervlakkig bezien van elkaar onderscheiden, maar zonder echt specifieke vormverschillen. Alle vormen worden gekarakteriseerd door relatief kleine of middelgrote witachtige bloemen. Bij sommige vormen hebben de sepalen meer kleur dan bij andere vormen. Bij de basis hebben de witte sepalen een variërend geel, oranje, bruin of paarse waas, terwijl ze bij de uiteinden paars gestippeld zijn. Er bestaan ook vormen met zuiver witte bloemen. Alle vormen zijn kort en dicht behaard aan de binnenkant Aan de buitenkant zijn de sepalen gewoonlijk paars geaderd of hebben zij een paars waas. De gewoonlijk roze lip is klein. Het voorste deel van de lip is ondiep holrond met een centrale kiel. Deze is min of meer licht wratachtig en wordt aan iedere zijde geflankeerd door een lagere kiel en door een aantal kleinere of incomplete kielen. De dunne, enigzins getande rand, ongeveer net zo hoog als de centrale kiel, is niet ingerold. Het voorste deel van de lip ligt op hetzelfde vlak als het achterste deel, niet omlaag gebogen zoals bij D.velutina.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten