Dracula ligiae Luer & Escobar, Amer. Orchid Soc. Bull. 58 :1008, 1989.

Indeling: Subsectie Dracula serie Dracula.

Naam, vindplaats en hoogte

Vernoemd naar Mew. Ligia de Posada, die samen met haar man, J. Posada van de firma Colomborquideas deze soort aankocht en opkweekte. Dracula ligiae is afkomstig uit de Westelijke Cordillera van Colombia. Deze soort groeit epifytisch op een hoogte van ± 2050 mtr.


Dracula ligiae Dracula ligiae geen foto


Observatie

D.ligiae is vele jaren gekweekt onder de naam "Dracula severa-nummer twee". Er is oppervlakkig bezien grote overeenkomst met Dracula severa door het grote formaat, het brede, pseudogesteelde blad, de rechtopstaande bloeiwijze en een niet beweegbare lip. Bij D.ligiae is het voorste deel van de lip groot eivormig en holrond met meervoudige, radiale lamellen. De sepaalstaarten zijn bij D.ligiae ± 2,5-3 cm lang bij D.severa zijn die veel langer, ± 7-8 cm. Nadat de soort was beschreven van een plant zonder vindplaatsgegevens, afkomstig uit de collectie van de Hr. A. Mejia uit Medellin, is door J.M. Serna in de Westelijke Cordillera in de buurt van Frontino een exemplaar van D.ligiae gevonden. Voornoemd exemplaar is in het JAUM herbarium beland. Alle planten die nu in cultuur zijn stammen af van de door Hr.A. Mejia gevonden plant.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten