Dracula niesseniae P. Ortiz, Orquideologia 20;3, 1994.

IndelingSubgenus Dracula serie Parviflorae.

Naam, vindplaats en hoogte

Vernoemd naar Dra- Andrea Niessen de Uribe,zij heeft deze soort als eerste in cultuur genomen. Dracula niesseniae is aÍkomstig uit het laagland van Westelijk Colombia. Deze soort groeit epifytisch op een niet nader gespecificeerde hoogte. Wel wordt aangegeven dat de soort uit een warmer gebied komt dan voor het geslacht Dracula gebruikelijk is. In 1993 vond de Hr. I. Miranda deze soort voor het ecrst in een laaggelegen gebied bij de Rio Bravo Dept. Valle del Cauca.


Dracula niesseniae Dracula niesseniae Dracula niesseniae Dracula niesseniae Dracula niesseniae


Observatie

Alhoewel de soort wat doet denken aan D.sodiroi, is ze het best in verband te brengen met de soorten uit de serie Parviflorae van het subgeslacht Dracula. D.niesseniae is het nauwst verwant aan D.decussata, eveneens afkomstig uit de westelijke Cordillera van Colombia. D. niesseniae onderscheidt zich van alle andere soorten uit het subgeslacht Dracula door de produktie van 2-4 gelijktijdig bloeiende bloemen aan een bijna rechtopstaande tros. De bloemen, met lange haren aan de binnenkant lijken in uiterlijk sprekend op die van D.decussata. De gelijke, kleine lippen van de twee soorten worden gekarakteriseerd door de drie in de lengerichting geplaatste kielen in een ondiep holrond voorste deel van de lip, die aan de top naar binnen gebogen is. Dracula decussata is beschreven aan de hand van één enkele plant waarvan de groei draalde in cultuur en die eindelijk na jaren voor het eerst, met één bloem bloeide. Indien deze plant onder warmere condities gekweekt zou zijn moet niet uitgesloten worden dat er dan meer bloemen tegelijkertijd gebloeid zouden kunnen hebben. De mogelijkheid dat D.niesseniae in de toekomst gereduceerd wordt tot een synoniem van D.decussata moet niet uitgesloten worden.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten