Dracula octavioi Luer & Escobar, Orguideologia 13:128, 1979.

IndelingSubsectie Dracula serie Parviflorae.

Naam, vindplaats en hoogte

Vernoemd naar Hermano Octavio Ospina uit Sibundoy, Putamayo, Colombia, de ontdekker van deze soort. Dracula octavioi is afkomstig uit een klein gebied boven San Pedro in de omgeving van Sibundoy in zuidelijk Colombia. Deze zeldzame soort groeit epifytisch op een hoogte van ±2300 mtr. in het nevelwoud, en is in 1978 ontdekt.


Dracula octavioi Dracula octavioi geen foto


Observatie

De groeiwijze van Dracula octavioi wordt gekarakteriseerd door een dicht opeengepakt uiterlijk met lang smal blad en afhangende bloemstengels. De middelgrore, klokvormige bloemen zijn bleek geelachtigroze, en regelmatig roodbruin gevlekt. De binnenkant is dicht, wit behaard. De uiteinden van de stompe sepalen zijn samengetrokken tot lange, dunne staarten. Het kleine voorste deel van de lip is holrond met een paar grote, radiale lamellen.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten