Dracula oriëntalis Luer & Escobar, Selbyana 7:67, 1982.

Indeling: Dracula oriëntalis is ingedeeld bij tweee series:
a: Subsectie Dracula serie Grandiflorae-parvilabiatae;
b: Subsectie Dracula serie Parviflorae.


Naam, vindplaats en hoogte

Van het Latijnse oriëntalis, wat "uit het Oosten" betekent verwijzend naar de meest oostelijke vindplaats van het geslacht Dracula oriëntalis is een endemische soort uit de Oostelijke Cordillera van Colombia. Deze soort groeit epifytisch in struikachtig nevelwoud op een hoogte van ± 2050 mtr.


Dracula oriëntalis Dracula oriëntalis geen foto


Observatie

D. Oriëntalis is samen met Masdevalia odontocera gevonden op de meest oostelijk gelegen vindplaats van het geslacht Dracula, in het zicht van de meest westelijke bergketen van Venezuala. Dracula oriëntalis lijkt in groeiwijze op veel andere Dracula soorten met lang smal blad. De soort wordt gekenmerkt door de bijna ronde, witte sepalen met regelmatige ver deelde, bruine vlekjes. De sepalen zijn met elkaar samengegroeid tot een ondiepe kelk en dragen erg lange, dunne staarten. Het ronde en holronde, voorste deel van de lip bevat een primaire lamel die aan iedere kant geflankeerd wordt door een paar onregelmatige fragmenten van lagere lamellen.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten