Dracula alcithoë Luer & R.Escobar (1981)

Indeling: Subsectie Dracula serie Dracula.

Naam, vindplaats en hoogte

Vernoemd naar Alcithoë, een in een vleermuis veranderde vrouw uit de Griekse mythologie. D. alcithoë is een zeldzame plant uit een beboste natte vallei bij Sibundoy op de oostelijke hellingen van de Zuid Colombiaanse Andes. In 1993 is de soort ook gevonden op de Westelijke hellingen van de Andes in Ecuador, in het Los Cedros reservaat. De soort groeit epifytisch op een hoogte van 1900-2500 mtr.


D. alcithoë D. alcithoë geen foto


Observatie

D. alcithoë lijkt qua uiterlijk op veel andere soorten uit het geslacht, met lang smal blad en afhangende bloemstengels. De grote, wijd uitgespreide, langstaartige bloemen onderscheiden zich door de duidelijk afgetekende lichte zone in het centrum, omringd door diffuus gevlekte, lang behaarde sepalen. Het doet denken aan dat van Dracula simia. De lip van D.alcithoë is bijna rond, holrond met achterwaarts omgerolde randen en gevuld met lage, vertakte lamellen die eindigen in tandachtige uitsteekseltjes aan de binnenzijde van de liprand. Een veel voorkomend patroon, onder meer bij D. wallisii en zijn vele, wijdverspreid voorkomende verwanten.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten