Dracula psittacina psittacina (Rchb.f,) Luer Escobar, Thesaurus Dracularum 6:10, 1993.

Indeling: Subsectie Dracula serie Parviflorae.

Naam, vindplaats en hoogte

Van het Latijnse psittacinus, wat "papegaaiachtig" betekent, waarschijnlijk zinspelend op de gelijkenis van de bloemknop met een papegaai. Dracula psittacina is afkomstig uit de Centrale en Oostelijke Cordillera van Colombia. In de beschrijving is niet aangegeven of de soort epifytisch dan wel terrestrisch groeit, maar kijkend naar de bloemstengels is een epifytische groeiwijze een logische conclusie (van de vertaler). De hoogte van de vindplaatsen bedraagt ± 2200-2400 mtr.


Dracula psittacina Dracula psittacina geen foto


Observatie

Reichenbach beschreef deze soort van een door de Hr. Speyrs gekweekte plant uit de collectie van Sir Trevor Lawrence te Burford Lodge in Engeland. De herkomst van de planten is onzeker, zij kunnen afkomstig zijn van de Hr. Patin en de Hr. Lalinde of van de Hr B. Roezl.
Dracula psittacina is één van een aantal nauw verwante soorten, met ondermeer D.houtteana en D.velutina. D.psittacina maar onderscheid zich van deze soorten door de brede, rechte en min of meer stijve sepaalstaarten. Ongelukkig genoeg zijn de sepaalstaarten van sommige populaties een gemiddelde tussen de soorten, hetgeen de identificatie er niet simpeler op maakt. Als ook de vorm van de lip een gemiddelde waarde aanneemt wordt determineren een kwestie van persoonlijke opinie en appreciatie. Net zoals bij de andere twee soorten is het blad lang en smal. De bloemen bloeien na elkaar aan een min of meer afhangende bloemstengel. De sepalen, aan de binnenkant kort behaard, hebben een witte ondergrond en zijn variabel getekend met paars of bruin zoals de andere twee soorten. De roodpaarse staarten zijn breed en min of meer stijf in vergelijking met de dunne, flexibele staarten van D.houteana en D.vetutina Het voorste deel van de paarse lip is ondiep holrond met dunne, niet ingerolde randen. De centrale kiel, min of meer wratachtig is gelijk aan die van D.houtteana maar wordt niet aan iedere kant geflankeerd door een lagere kiel. Inplaats daarvan zijn er een paar incomplete, radiale fragmenten bij de rand. Bij deze beide soorten is het voorste deel van de lip op gelijke hoogte met het achterste deel, niet omlaag gebogen zoals bij D.velutina.


Klik hier om terug te gaan naar de soorten